Κέντρο Πρόληψης, Ενημέρωσης και Ευαισθητ

React Act Prevent Sexual Violence                                       Κέντρο Πρόληψης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

Centre for Prevention,Information and Awareness                       Αντίδρασε Δράσε Απότρεψε τη Σεξουαλική Βία